POP3 regeling Topcalf

Duurzame projecten volgens POP 3 regeling

De laatste jaren wordt er in de agrarische wereld veel aandacht besteed aan innovatieve oplossingen. Een belangrijk onderdeel hierin is de huisvesting van zowel uw groot- als jongvee. Om de agrarische sector verder te ontwikkelen, verduurzamen en innoveren heeft de Europese Unie hiervoor een ontwikkelingsprogramma opgesteld, genaamd POP3. Bij Topcalf geloven wij in het belang van een goede kalveropfok. Daarom hebben wij een aantal projecten lopen waarin wij onderzoeken hoe we met goede huisvesting en voeding uw kalveren optimaal en gezond kunnen laten groeien.

Meten is weten

Binnen onze onderzoeken staat het verzamelen van data centraal. Wij gebruiken hierbij sensoren en systemen die allerlei soorten data genereren, zoals: gewicht, temperatuur, luchtvochtigheid, beweging, ammoniak, opname van voer en water. Dit resulteert in onderzoek als:

  • De impact van kalverhuisvesting op hittestress
  • Effect van bewegingsruimte op voeropname
  • Impact van diverse kalverhuisvestingssystemen op ammoniakuitstoot

Door een passend antwoord te vinden op deze kwesties hopen wij onze huisvesting nog beter te kunnen ontwikkelen en het dierwelzijn kunnen verhogen.

Kijk hier hoe wij te werk zijn gegaan

Wat loopt er?

Ammoniakuitstoot

Effect van bewegingsruimte op voeropname

Impact van kalverhuisvesting op hittestress