Het belang van een goede jongvee opfok

Wat is het belang van een goede jongvee opfok? Waarom moeten kalveren goed groeien? Dit zijn vraagstukken, waarover ik jullie in deze blog meer ga vertellen, met behulp van onderzoek uit het verleden en een stukje literatuur. Deze onderzoeken en literatuur vormen de basis van mijn hoofdvraagstuk, die ik ook in deze blog zal delen.

Met de intrede van het fosfaatquotum in Nederland zijn veehouders steeds minder jongvee aan gaan houden. Door zo min mogelijk jongvee op te fokken, kunnen er meer koeien gehouden worden. In Nederland is het gemiddelde van 8,2 stuks jongvee per 10 melkkoeien terug gegaan naar 5,8 stuks jongvee per 10 melkkoeien. Dit betekent dat er veel minder ruimte is voor missers in de jongveeopfok. Het is van steeds groter belang dat ieder kalf dat wordt aangehouden, een top melkkoe wordt.

Een sterkere groei tot het moment van spenen leidt in de toekomst tot een hogere melkproductie. Een groei van 1000 gram per dag tot het moment van spenen resulteert in een hogere productie in de eerste lactatie. Per koe is dit 580 tot 1113 kg melk extra, ten opzichte van kalveren met 500 gram groei per dag (tot het spenen). Naast de hogere productie leidt een sterkere groei ook tot vruchtbaardere koeien en minder abortussen. Om deze extra groei te realiseren is niet alleen voeding van belang, maar ook managementfactoren zoals huisvesting spelen een wezenlijke rol. De basisvereisten voor een goede kalverhuisvesting zijn: comfort, licht, lucht, hygiëne en arbeid.

De ideale temperatuur voor een kalf ligt tussen de 15 en 25 graden Celsius. Een gemiddelde winter in Nederland heeft langere periode temperaturen onder de 10 graden Celsius. Dit betekent dus dat dit gevolgen heeft voor de kalveren. Kalveren die geboren worden in de winterperiode hebben 36% meer kans op vroegtijdige sterfte dan kalveren die geboren worden in de zomerperiode. In de winterperiode hebben kalveren extra warmte nodig. Wanneer kalveren gehuisvest worden in een kalverhok met aan één zijde warmtelampen, kruipen de kalveren bij koudere temperaturen dichter bij de warmtelampen. Een andere manier om de lichaamstemperatuur van het kalf hoger te houden is middels kalverbodywarmers.

Maar wat is het effect van deze extra warmte eigenlijk? Reden genoeg om het effect van extra warmte te onderzoeken.

De hoofdvraag van mijn onderzoek is dan ook:

Wat is het effect op de groei tijdens de eerste 14 levensdagen van een kalf bij gebruik van een bodywarmer of het verwarmen middels infrarood in buitenhuisvesting gedurende de wintermaanden?

Kalver bodywarmer Topcalf
Deel deze pagina