Invloed van beweging op de voeropname/drinksnelheid

Aan de hand van de grafieken is het niet overduidelijk te zien of de activiteit en de drinksnelheid elkaar daadwerkelijk beïnvloeden. Wel is te zien dat er samenhang zit tussen de kalveren in de drinksnelheid, de drinksnelheid daalt en stijgt gelijkmatig met alle kalveren mee.

Om vast te kunnen stellen dat activiteit invloed heeft op de drinksnelheid zou er een langer onderzoek moeten plaats vinden en zal hierin de ruwvoer opname ook mee moeten worden genomen. Op deze manier zal het effect beter vastgesteld kunnen worden.

Verder merken we wel dat de kalveren die harder groeien ook meer bewegen. Zo staan in de tabel hieronder de gemiddelde groei van de kalveren weergeven. Kalf 2 heeft de laagste activiteit en ook de laagste groei.

We kunnen dus concluderen dat kalveren die actiever zijn meer vreten omdat deze ook harder groeien in verhouding met kalveren die minder actief zijn.

 

Kalf nummer Kalf 1 Kalf 2 Kalf 3 Kalf 4
Gemiddelde groei gewogen 0,921 0,677 0,976 0,872
Eind gewicht (83 dgn) 117,5 92,5 124,5 109,5

Drinksnelheid versus Activiteit index

Beweging in een Topcalf Smart Trio

Deel deze pagina