Jongveehuisvesting

Jongveehuisvesting: Binnen of buiten?

Moet je uw jongvee nou binnen of buiten huisvesten? Deze vraagt speelt al sinds jaar en dag, en de meningen verschillen hierin nogal. De één heeft meer gemak bij binnen huisvesting terwijl de ander liever zijn jongveehuisvesting buiten heeft staan. Wanneer het komt tot de positie van uw huisvesting staat het welzijn van het kalf natuurlijk voorop maar arbeidsgemak mag natuurlijk niet vergeten worden. Wij zijn voor u in onderzoeken gedoken om te zoeken naar verschillen in groei in binnen- en buiten kalverhuisvesting.

Is jongveehuisvesting buiten gezonder?

Van het grootste belang is uiteindelijk de gezondheid van uw jongvee. Om er voor te zorgen dat een kalf in een gezonde omgeving kan opgroeien zijn veel factoren van belang. Denk bijvoorbeeld aan de voeding, het klimaat en de huisvesting. Naast het feit dat ziektes nog steeds kalversterfte veroorzaken heeft het ook een economische impact op de veehouder. Onderzoek met betrekking tot gezondheid is verdeeld. Het ene onderzoek wijst een positief effect van buitenhuisvesting aan ten opzichte van huisvesting in de stal. Terwijl andere onderzoeken weer zeggen dat het geen verschil uitmaakt.

Ventilatie, luchtvochtigheid en ammoniakdruk zijn met name van belang. Dit is buiten heel natuurlijk en daarom heeft buiten huisvesting hierop een streepje voor. Echter moet men wel waken voor te hoge temperaturen en hittestress. Dit bewijst dat buiten huisvesten voor de gezondheid, mits goed gemanaged, geen probleem hoeft te zijn. Van belang is wel dat de luchtvochtigheid goed geregeld wordt. Kalveren kunnen in principe koude temperaturen wel aan maar in combinatie met een nat strobed levert dit toch problemen op.

Jongveehuisvesting

Wat is het verschil in groeicurve?

Uit meerdere studies is gebleken dat een goede groei in de eerste levensweken een duidelijk positief effect heeft op de eerste lactatie. Deze groei wordt door meerdere elementen beïnvloed. Denk bijvoorbeeld aan het klimaat en de voeropname. Wij hebben meerdere studies vergeleken en hier wordt geen onderscheidt in type huisvesting gemaakt. Veel onderzoek is te vinden maar er kan nog geen unaniem oordeel opgemaakt worden aangezien er te veel randvoorwaarden een invloed hebben op de groei van een kalf.  Wel wordt er gewezen naar een significant positief effect wanneer kalveren vroeg in groepsverband wordt gehouden.

Binnenhuisvesting
Binnenhuisvesting in één van onze grondhokken.
Kalf in kalverbox
Onze kalverboxen kunnen zowel naar binnen als naar buiten gereden worden
Buisventilatie kalverstal
Goede ventilatie heeft grote impact op uw top kalf

Arbeidsgemak

Uiteraard ook niet onbelangrijk is het arbeidsgemak voor de boer of boerin. Met name het weer speelt een grote rol in de hoeveelheid arbeid dat nodig is tijdens de opfok. Bij jongveehuisvesting binnen is het van belang om een natuurlijke ventilatie en temperatuur te regelen, terwijl dit in de buitenlucht eenvoudiger is. Daarentegen is het voor de veehouder weer een stuk minder fijn als hij of zij in de stromende regenen naar de kalverhokken moeten lopen.

Conclusie

Uit onderzoeken is gebleken dat er zowel op gebied als gezondheid en groei geen grote verschillen zijn gemeten. Hoewel de geluiden wel lijken te duiden op minder ziektes bij buitenhuisvesting.  Dit duid erop dat met name het management en de randvoorwaarden uitmaken of een kalf goed groeit, en niet per sé binnen of buiten huisvesting.

 

Advies van Topcalf

 

Topcalf adviseert, waar mogelijk, kalveren buiten te huisvesten. Hier hebben kalveren meer frissen lucht minder kans op luchtwegproblemen. Uiteraard is dit in sommige gevallen niet mogelijk, bijvoorbeeld door een te kleine ligboxenstal. Mobiele kalverboxen kunnen hier wel een oplossing bieden. Deze kun je eenvoudig binnen plaatsen wanneer u dat wenst. Daarnaast ook nog heel eenvoudig te reinigen. Het belangrijkst  is dat de veehouder veel aandacht schenkt aan het klimaat en de hygiëne zodat kalveren daadwerkelijk geen ziektes oplopen. Heeft u vragen over hoe uw situatie het beste aangepakt kan worden? Onze specialisten helpen u graag !

Deel deze pagina