Binnen of buiten huisvesten?

In een recent onderzoek (Whalin et al., 2022) is onderzocht of kalveren in de eerste 11 levensweken een voorkeur hebben voor toegang naar buiten bij zomerse omstandigheden. Er is al veel bekend over volwassen koeien. Deze hebben een duidelijke voorkeur om buiten te zijn in zomeromstandigheden, maar er is nog niet zoveel bekend over de voorkeuren van kalveren op dit gebied.

Onderzoeksopzet

Tien paren kalveren werden ondergebracht in 10 groepshokken (7,32 x 2,44 m diep). Bij deze kalverhokken was de helft van het kalverhok overdekt en de helft bevond zich in de buitenlucht, zoals in onderstaande tekening te zien is.

Afbeelding onderzoek

De kalveren hadden ad libitum toegang tot voedsel en water. In de eerste levensfase van het kalf, van dag 5 tot 29 kregen de kalveren 12 liter melk per dag verdeeld over 2 porties. Dit werd geleidelijk verminderd met 1 liter per dag van dag 30 tot 35. De kalveren kregen vervolgens 6L per dag van dag 35 tot 51. Daarna werd de melk weer verminder met 1 liter per dag, waarna de kalveren volledig gespeend waren op dag 56. Alle kalveren bleven gemiddeld 72 dagen in het experiment.

De kalverhokken werden continu gefilmd en gemonitord. Het gedrag van de kalveren werd 3 dagen per week beoordeeld op basis van steekproeven van de opnames. Hierbij beoordeelden 4 onderzoekers of de kalveren binnen of buiten waren, of de kalveren liggen of stonden, en of ze zich in de zon of in de schaduw bevonden.

Resultaten

Uit de resultaten bleek dat de kalveren ongeveer 1/3 van hun tijd in het experiment in het buitengedeelte doorbrachten. De hoeveelheid tijd dat een kalf buiten doorbracht hing af van verschillende factoren. Indien het regende verminderde de tijd die buiten werd doorgebracht. In de eerste 6 weken van het experiment steeg de hoeveelheid tijd die buiten werd doorgebracht, maar dit  verminderde vervolgens tussen week 6 en 7. Vanaf week 7 tot 11 bleef de tijd die buiten werd doorgebracht stabiel op 200 minuten per dag. Kalveren met de sterkste gemiddelde groei en een vachtkleur die ongeveer 50% wit was brachten de meeste tijd buiten door. Tot week 8 brachten de kalveren ongeveer evenveel tijd door in de zon als in de schaduw. Echter, na het spenen brachten de kalveren meer tijd door in de schaduw. Wanneer de kalveren buiten waren stonden ze meer dan wanneer ze binnen zaten tijdens de eerste 4 weken. Al met al brachten de kalveren zo’n 30% van hun tijd buiten door, als hier de mogelijkheid voor was.

Deze resultaten geven aan dat kalveren een uitloop naar buiten gebruiken tijdens zomerse omstandigheden, indien deze aanwezig is, maar dat dit wel afhangt van verschillende factoren zoals het weer, leeftijd, gemiddelde groei en vachtkleur.

Klik hier om het hele onderzoek te lezen (Engels)

Whalin, L., Weary, D. M., & von Keyserlingk, M. A. (2021). Preweaning dairy calves’ preferences for outdoor access. Journal of Dairy Science.

Topcalf kalverhuisvesting met uitloop

Topcalf biedt verschillende kalverhuisvestingen aan die optioneel kunnen optioneel worden uitgerust met een uitloop. Bent u geïnteresseerd in een kalverhuisvesting met uitloop? Neem dan contact met ons op! Op dit moment kunnen alleen het groepshok en de Duo kalverhut worden uitgerust met uitloop, maar wij hebben in het verleden ook andere kalverhutten uitgerust met een uitloop.

Groepshok met uitloop

Group hutch

duo met uitloop

Duo met uitloop
Deel deze pagina