POP3 regeling Topcalf

Duurzame projecten volgens POP 3 regeling

De laatste jaren wordt er in de agrarische wereld veel aandacht besteed aan duurzaam ondernemen. Een belangrijk onderdeel hierin is de huisvesting van zowel uw groot- als jongvee. Om de agrarische sector verder te ontwikkelen, verduurzamen en innoveren heeft de Europese Unie hiervoor een ontwikkelingsprogramma opgesteld, genaamd POP3. Bij Topcalf geloven wij in het belang van een goede kalveropfok. Daarom hebben wij een aantal projecten lopen waarin wij onderzoeken hoe we met goede huisvesting en voeding uw kalveren optimaal en gezond kunnen laten groeien.

Meten is weten

Onze onderzoeken worden allen ondersteund met real-time data. Door middel van onder andere weeg- en temperatuursensoren proberen wij een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Wat meten we dan zoals:

  • De impact van kalverhuisvesting op hittestress
  • Effect van bewegingsruimte op voeropname
  • Impact van diverse kalverhuisvestingssystemen op ammoniakuitstoot

Door een passend antwoord te vinden op deze kwesties hopen wij onze huisvesting nog beter te kunnen ontwikkelen en het dierwelzijn kunnen verhogen.

Wat loopt er?