Ammoniak uitstoot in Topcalf groepshok

In het najaar van 2020 hebben er meerdere onderzoeken plaats gevonden naar het ammoniak gehalte in deze volgende kalver huisvestingsystemen: een Topcalf groepshok met 4 kalveren, Iglo huisvesting, eenling box en in een Topcalf smart Trio. Het Ammoniak gehalte is gemeten in PPM (parts per million), de GD houdt de vuist regel dat het ammoniak onder de 10 PPM moet blijven voor de gezondheid van de kalveren. Ook het bedrijf Diamond V in de Verenigde staten van America heeft deze vuistregel, Holm & Laue heeft de grens op 5 PPM staan.

Onderzoek Topcalf Groepshok

Het ammoniak gehalte is op 2 manieren gemeten, de eerste manier was het langdurige meten van ammoniak (NH3) doormiddel van een Holm & Laue ammoniak meter die is gekoppeld aan een Holm & Laue expert drinkautomaat.

 

De data werdt weergeven via de app Calfguide van Holm & Laue, De resultaten hiervan staan in figuur 2 weergeven.

Onderzoeksopstelling groepshok

Hypothese

Dankzij natuurlijke ventilatie en het goed op strooien van het ligbed zal het ammoniak gehalte laag blijven.’

Het hoogste gehalte wat de meter heeft geregistreerd was 8 PPM dit was op 25 Oktober 2020, dit kwam doordat de meter van de muur los was gekomen en in het stro lag. Het gemiddelde gehalte NH3 in deze periode was 0,6PPM wat ver onder de vuistregel van 5-10 PPM ligt van de GD, Holm & Laue en Diamond V.

De tweede meet methode was een meer gericht als een controle op de NH3 meter, doormiddel van meerdere Kitagawa NH3 test buisjes en een Kitagawa lucht pomp werd er via de omgekeerde emmer methode het ammoniak gehalte gemeten.

De gehaltes gemeten via deze manier bleven tussen de 5 en 6 PPM variëren. Wat nog steeds onder de vuistregel van de GD en Diamond V valt.

Om ook onder de vuistregel van Holm & Laue te vallen zou er om de twee weken moeten worden af gemest wat tijdens dit onderzoek niet is gebeurd.

 

Kitagawa

De omgekeerde emmer methode: De omgekeerde emmer methode gaat als volgt: je legt een emmer met een gatje in de onderkant onderste boven in het ligbed van de kalveren voor 1 minuut, hierna stop je het NH3 buisje vastgezet in de Kitagawa luchtpomp en trek je deze compleet uit wat een vacuüm creëert waardoor lucht vanuit de emmer door het NH3 buisje wordt getrokken, zodra de flow indicator zichtbaar is dan is het vacuüm weg en is de meting klaar en lees je het ammoniak gehalte van het buisje af wanneer dit erg laag is en dus slecht zichtbaar herhaal het vacuüm creëren en deel dan het gehalte door het aantal keer dat er vacuüm is getrokken.

Conclusie

Door een goed op strooi management en voldoende ventilatie blijft het ammoniak gehalte laag en ver genoeg onder de norm van de GD en is dus beter voor de gezondheid van de kalveren.

Ammoniak uitstoot in Topcalf  Smart Trio 

Dit hok wordt al onderzocht in een ander onderzoek naar groei in relatie met beweging en groepsstimulatie. Om meer data te generen is dit hok ook meegenomen in het onderzoek richting het ammoniak gehalte(NH3). Hierin is ook gemeten doormiddel van de omgekeerde emmer methode en de Kitagawa lucht pomp en NH3 buisjes. Op het bedrijf waar dit hok wordt onderzocht zijn ook kalveren gehouden in iglo huisvesting en binnen groepshuisvesting deze worden ook meegenomen in het onderzoek.

Hypothese

Doordat de kalveren meer ruimte (2,6 m3 per kalf) hebben dan kalveren gangbare huisvesting wordt verwacht dat het ammoniak gehalte lager is’

In de Topcalf smart Trio is 2 keer per kalf het NH3 gehalte gemeten voor een periode van 2 weken. Tevens zijn er elke week 2 iglo’s gemeten en 1 groepshuisvesting binnen (3 kalveren). De kalveren in de smart Trio zitten er in tot spenen en waren 86 dagen oud tijdens de ammoniak testen zonder tussendoor af te mesten.

Hierboven in tabel 1 staan de gemeten NH3 gehaltes uit het Topcalf Smart Trio hok. Wat opvalt is dat de gehaltes op 23 November het hoogst zijn dit komt doordat er was vergeten om het hok op te strooien de dag hiervoor. Verder is er op 27 November 9 PPM NH3 gemeten dit kwam doordat er verse stront op de meet plek lag.

Conclusie

Het is opvallend dat er geen vaste stijging van het gehalte van NH3 dit werd wel in kleine mate verwacht. Het is hoogst waarschijnlijk dat door goed op te strooien het NH3 gehalte laag blijft in combinatie met goed ventileren en regelmatig af mesten.

Ammoniak uitstoot in Iglo huisvesting

In het onderzoek naar de Topcalf smart Trio zijn er kalveren gehouden in iglo en binnen groepshokken meegenomen in het onderzoek als reverentie groep. Omdat er ammoniak metingen werden gedaan in het Topcalf smart Trio leek het een goed idee om ook in enkele iglo’s het ammoniak gehalte te meten om ook inzicht in te krijgen in dit soort huisvesting.

Hypothese

‘Doordat de kalveren een kleiner ligoppervlak hebben wordt verwacht dat het ammoniak gehalte in deze korte periode vrij snel stijgt’.

Er zijn in totaal een viertal iglo’s gemeten waar voorin de iglo is gemeten en achter in de iglo (Twee metingen per lipplaats) ook is er gekeken om zoveel mogelijk verschil in leeftijd te krijgen in dit viertal iglo’s.

In tabel 2 hieronder staan de gemeten iglo’s met het aantal weken dat het kalf in de iglo zat.

Wat op viel tijdens deze metingen was dat na 3 weken je pas hogere NH3 gehaltes zag.  Op 23 November 2020 was er sprake van hetzelfde als het Topcalf Smart Trio de iglo’s waren ook niet op gestrooid de dag hiervoor.

Verder wat opviel was de iglo van stier kalf 4026 deze bleef vanwege een dikke knie langer in iglo huisvesting. Door de ophoping van mest en het te dikke strobed was de NH3 concentratie erg hoog. De normale situatie op dit bedrijf is zolang er ruimte beschikbaar is zo’n 4 weken iglo huisvesting voor vaarskalveren en 2 à 3 weken voor stiertjes/ Belgische blauwe kalveren.

Op 27 November 2020 waren de eerste twee iglo’s leeg en weg maar het strobed lag er nog dus dit is ook gemeten. Opvallend is wel dat de hoge concentratie weg is bij de iglo van 5 weken zodra het ligbed open ligt in de buitenlucht.

Conclusie

Het lig bed van kalveren in iglo huisvesting mag maximaal 5 weken zijn anders worden de NH3 concentratie te hoog en is er risico voor gezondheidsklachten voor de kalveren. Na 5 weken moet er ook meer worden op gestrooid dus het is beter om het kalf uit de iglo te halen voor 5 weken.

Ammoniak uitstoot binnen in een kalverstal

Bij een van onze Holm&Laue klanten hebben wij een ammoniak meter gemonteerd aan de drinkautomaat. Onderstaande grafiek geeft een indicatie van de ammoniak uitstoot in een reguliere kalverstal met groepshuisvesting op stro.

de verwachting is dat de daling in ammoniak vooral te maken heeft met het open zetten van de buitendeur en met opstrooien. Opstrooien heeft altijd een positief effect op het ammoniak gehalte, maar na verloop van tijd verzadigd het stro en is het effect steeds minder. Daarnaast is er een grote dip te zien wanneer er een nieuwe (jonge) groep kalveren in de stal komen.

Ammoniakgehalte in groepshuisvesting binnen

Deel deze pagina